Waarom juist de buitengebieden?

Voor heel veel mensen die op het platteland in Nederland wonen, is toegang tot écht snel internet nog een illusie. Echter, de digitale ontwikkelingen en de directe toepassingsmogelijkheden van innovaties gaan hard. Heeft men op het platteland nu al last van traag en vaak onbetrouwbaar internet, in de komende jaren zullen deze internetverbindingen helemaal ontoereikend zijn als men van nieuwe ontwikkelingen gebruik wil gaan maken. Dit heeft een sterk negatief effect op de economische ontwikkeling, werkgelegenheid, scholing en leefbaarheid in de plattelandsgebieden.

Hoe werkt glasvezel?

Glasvezel is de snelste verbinding die nu verkrijgbaar is. Er zijn verbindingen mogelijk die 1000 keer zo snel zijn vergeleken met huidige verbindingen zoals ADSL via de telefoonlijn of COAX via de kabel. Door glasvezel gaat geen stroom zoals bij ADSL of COAX, maar (laser)licht. Omdat de actieve optische apparatuur die bij glasvezel gebruikt wordt relatief weinig energie verbruikt, is het vergeleken met kopernetwerken een heel energiezuinig netwerk. Daarnaast is de snelheid van het uploaden (verzenden van data, bijvoorbeeld foto’s) en downloaden (ophalen van data, bijvoorbeeld het kijken van een film op Youtube) gelijk. De snelheid van glasvezel kan onbeperkt vergroot worden wanneer dat nodig is, zonder dat daarvoor de kabels hoeven worden vervangen, maar mogelijk moet er wel een aanpassing worden gedaan aan de apparatuur bij de klant. Kortom, de beste oplossing voor snel internet voor nu en in de toekomst is glasvezel.

Voor wie is glasvezel?

Er zijn veel redenen waarom particulieren en bedrijven belang kunnen hebben bij een snelle, betrouwbare glasvezelaansluiting.

Thuisgebruik

Tablet, smartphone, televisie, maar ook huisautomatisering (domotica) zoals verlichting, slimme thermostaat, cv-ketel en uw beveiligingsinstallatie vragen om een meegroeiende internetverbinding. Daarnaast is digitaal contact met bijvoorbeeld overheidsinstellingen, de huisarts en de school van de kinderen ook steeds gebruikelijker geworden. Huiswerk maken is tegenwoordig bijna ondenkbaar zonder internet. Bijles of huiswerkbegeleiding kan tegenwoordig online. Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen met zorg op afstand. In de zorg wordt ook steeds meer digitaal gewerkt. Dit bevordert de veiligheid, het sociaal contact en de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden. Ook voor de zorgaanbieder is dit een verbetering. Moderne hulpmiddelen zorgen voor makkelijker contact met de zorg en voor waarschuwing als dat nodig is . Denk bijvoorbeeld aan toegang tot relevante cliëntinformatie en zorgprotocollen, mobiel cameratoezicht, enzovoort.

Zakelijk gebruik

Bijna ieder bedrijf heeft een website en de meeste bedrijven zijn ook actief op social media. Deze moeten allemaal online beheerd worden. Mailen en bellen zijn nog steeds de ideale manier om klantcontacten te onderhouden. Maar u doet nog veel meer via internet. Informatie versturen, uw btw-aangifte en andere financiële zaken, bestellingen plaatsen en misschien wel uw webwinkel beheren. Met supersnel en betrouwbaar glasvezel kunt u vertrouwen op de hoogste kwaliteit. Het spreekt voor zich waarom agrariërs behoefte hebben aan een snelle, veilige en betrouwbare internetverbinding via glasvezel. Zij gebruiken internet onder andere voor het digitaal aanleveren informatie voor de overheid, het aansturen en monitoren van melkrobots, mestschuifrobots en voerrobots, managementprogramma’s en robots updaten via internet, contact met afnemers, grondstoffen en voer inkopen, digitaal contact met de school van de kinderen en de huisarts.

De voordelen van glasvezel op een rij