Glasvezel buitenaf heeft vorige week de vraagbundeling met 4 weken verlengd.

Dit is ons goed recht, we willen nog een keer alles op alles zetten om voldoende abonnementen binnen de halen. Met name mensen die kiezen voor een maandelijkse netwerkbijdrage steunen ons hierin. De afgelopen dagen zijn we zeer coulant omgegaan met mensen die hun abonnement wilde opzeggen.

Mochten we onverhoopt niet voldoende abonnementen hebben half november, dan hopen we dat ook Westerveld op Glas een soepele en coulante overstap mogelijk maakt. We hebben de afgelopen maanden consequent op samenwerking tussen beide initiatieven aangedrongen en ook stappen gezet. Tot nu toe bleef de deur aan de andere kant dicht, neemt niet weg dat wij altijd bereid zijn om alsnog de samenwerking te onderzoeken.