Na het buitengebied in Steenwijkerland is het nu de beurt aan de dorpen en een aantal steden in Steenwijkerland om glasvezel te krijgen. Glasvezel buitenaf start namelijk een glasvezelcampagne in deze gemeente. Als voor 30 september 2019 minimaal 40% van de inwoners zich aanmeldt, dan gaat de aanleg van glasvezel door.

Aanleg glasvezel in buitengebied in volle gang
Eerder vond al een glasvezelcampagne plaats in de Kop van Overijssel, waar het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland onderdeel van was. Eind 2017 koos 61,7% van de inwoners voor glasvezel. Op dit moment is de aanleg van het glasvezelnetwerk hier in volle gang en heeft eind van dit jaar iedereen een werkende glasvezelaansluiting in huis.

Veel vraag naar glasvezel in de kernen
Tijdens de campagne in het buitengebied, bleek dat er ook in de kernen van Steenwijkerland veel vraag was naar glasvezel. Daarom krijgen de inwoners van de dorpen en steden in deze gemeente nu de kans op een glasvezelaansluiting. Steenwijk en het ‘oude dorpslint’ van Giethoorn komen in een volgende fase aan bod. De gemeente is opgedeeld in twaalf deelgebieden. Per deelgebied moet minimaal 40% van de inwoners zich aanmelden voor glasvezel. Dan wordt begin 2020 gestart met de aanleg in de deelgebieden waar de drempel van 40% is behaald.

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Inwoners die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting ontvangen één dezer dagen een brief met meer informatie. Zij worden hierin uitgenodigd voor de Glasvezel infomarkten die vanaf 26 juni plaatsvinden op tien locaties in de buurt. Alle informatie is te vinden op de website: steenwijkerland.glasvezelbuitenaf.nl

Over dit project en Glasvezel buitenaf
Het project in Steenwijkerland is een initiatief van RENDO buitenaf bv. RENDO buitenaf is een gezamenlijke onderneming van Glasvezel buitenaf en RENDO. Glasvezel buitenaf legt grootschalige glasvezelnetwerken aan in Nederlandse plattelandsregio’s. Om deze netwerken te bouwen, is een investering nodig. EQT Infrastructure – de investeerder achter Glasvezel buitenaf – draagt het grootste deel bij. Glasvezel buitenaf heeft inmiddels ruim 40 glasvezelcampagnes succesvol afgesloten. Hierdoor kunnen al meer dan 160.000 adressen beschikken over snel internet via het glasvezelnetwerk.