Provinciale lening voor aanleg breedbandnetwerk

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten een lening van 4 miljoen euro te verstrekken voor de aanleg van snel internet. Met deze voorgestelde financiële bijdrage kan RE-NET, een dochteronderneming van Rendo, het buitengebied van de gemeente Hoogeveen van breedband voorzien. Zaandörpen op Glas is het eerste bewonersinitiatief dat aanleg, beheer en onderhoud bij een marktpartij onderbrengt.

Gedeputeerde Henk Jumelet:

“Dit is wederom een mooi voorbeeld van hoe een groot aantal bewoners zich enthousiast inzet voor de leefbaarheid in hun woonomgeving. Eerst al door huis-aan-huis de interesse te peilen voor snel internet. Daarna door een geschikte partij te vinden die de aanleg op zich neemt. En met resultaat! Door de voorgestelde provinciale lening komt snel internet in het buitengebied van Hoogeveen weer een stap dichterbij”.

Provinciale Staten besluiten eind april over de daadwerkelijke toekenning van de lening.

Bron: provincie Drenthe