Op donderdagavond 23 november 2017 hebben de bewoners van de Zaanddörpen gelegenheid gehad om vragen te stellen over het aanbod waaruit gekozen kan worden. Dat dit voor veel mensen niet gemakkelijk is, bleek uit het aantal bewoners dat dorpshuis De Wenning heeft bezocht.

Met dank aan het uitstekende voorwerk dat verricht is door ZDOG in de vorm van een keuzehulp die samen met de uitnodiging was verstuurd, waren de meeste bewoners al goed voorbereid. Hierdoor kon men gericht vragen stellen tijdens de provideravond.
Ook was Sleutelstudent vertegenwoordigd. Sleutelstudent biedt ondersteuning bij problemen met computers, verricht installaties van netwerken en kan helpen bij het omzetten van e-mailadressen. Voor veel bewoners kan dit een drempel wegnemen om over te stappen op glasvezel.

Providers kijken terug op een geslaagde avond
Voor de providers was deze avond een unieke kans om hun gezicht te laten zien . Veel bewoners stellen het op prijs om te zien met wie ze zaken doen. Een avond als deze leent zich dan ook uitstekend om aan deze wens te kunnen voldoen. Aanpassingen aan binnenhuisbekabeling, aanschaf van nieuw apparatuur, allemaal zaken waarop bewoners goed voorbereid willen zijn voordat ze overstappen op een glasvezeldienst. Met een provideravond zijn dit soort issues al in een vroeg stadium op te lossen en helder te krijgen voor degenen die nog twijfelen om voor glasvezel te kiezen.

Prettige sfeer in De Wenning
Ondanks de drukte had men voldoende gelegenheid om antwoord te krijgen op vragen. Waar er tijdens de informatieavonden in oktober van dit jaar nog enige kritische vragen werden gesteld en de informatie soms met de nodige scepsis werd ontvangen, was de sfeer buitengewoon goed. Het enthousiasme waarmee de aanwezige bewoners hun vragen stelden en antwoorden in ontvangst namen zal zich ongetwijfeld vertalen in een stijgende lijn van aanmeldingen die we nodig hebben om voor 18 december 2017 het minimale aantal van 50% te kunnen bereiken.