Overijssel koploper in Nederland wat betreft digitale bereikbaarheid

Het buitengebied van Kop van Overijssel krijgt glasvezel! Vandaag werd bekend dat 61,7 % van de inwoners een glasvezelabonnement heeft afgesloten. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de belangrijkste voorwaarde van de RENDO groep, minimale deelname van 50% om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. Goed nieuws dus voor de inwoners van de buitengebieden van Staphorst, Zwartewaterland, Steenwijkerland en delen van Zwolle en Kampen. De Provincie Overijssel is hiermee de eerste Provincie waar vrijwel iedere inwoner binnenkort de beschikking krijgt over een breedbandverbinding.
Eddy van Hijum, gedeputeerde van de Provincie Overijssel, was aanwezig om samen met bewonersinitiatief BB-NoW, het definitieve percentage bekend te maken.
Vandaag werd het benodigde aantal aanmeldingen in Kop van Overijssel behaald. Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf: “Een geweldig resultaat dat de vraag naar een goede internetverbinding benadrukt en de inzet van de Provincie, gemeenten, BB-NoW, ambassadeurs, lokale verkopers en inwoners weerspiegelt. Want wat is er veel werk verzet. Iedereen heeft zich volop ingezet, en met succes! Door het enthousiasme in het gebied komt er glasvezel in het buitengebied.”

Glasvezel van cruciaal belang
De gedeputeerde Eddy van Hijum onderschrijft het belang van breedband. “Snel internet is cruciaal voor de ontwikkeling van onze Provincie. Bedrijven en inwoners in de kernen, maar ook in het buitengebied hebben goede verbinding nodig om mee te kunnen en blijven gaan met de ontwikkelingen in de toekomst. Denk aan agrariërs, recreatieondernemers, jongeren, ouderen, maar tevens voor een gemiddeld gezin, is breedband onmisbaar. De Provincie Overijssel is de eerste Provincie in Nederland waar alle inwoners, niet alleen de mensen in de steden en dorpen, maar ook in het buitengebied, snel internet kunnen afnemen. Dat geeft ons de kans om economisch een voorsprong op te bouwen. Wij zijn dan ook bijzonder trots op al die ambassadeurs, enthousiaste inwoners, bewonersinitiatieven en alle andere betrokkenen die zich hebben ingezet om dit mogelijk te maken. Voor mij is dit hèt voorbeeld waar overheden, een marktpartij en burgers samenwerken om echt iets te realiseren wat voorheen onmogelijk leek.”

Eindelijk is het zo ver!
BB-NoW zet zich al jaren in voor de komst van glasvezel in het buitengebied en had afgelopen periode maar één doel voor ogen: minimaal 50% deelname behalen. Arnita van der Weerd: “Eindelijk is het zo ver. We zijn als BB-NoW al een hele tijd bezig om glasvezel in het buitengebied te krijgen. Dat de behoefte groot is, dat wisten we. We zijn ontzettend blij met het resultaat.”
Er zijn een aantal adressen in Overijssel die nog niet meegenomen zijn in de campagnes van de RENDO groep, namelijk adressen in Kampen Zuid, Marle en Welsum. Deze adressen worden meegenomen met campagnes op de Veluwe en ontvangen voor de zomer van 2018 het aanbod.
Alsnog aanmelden en aanleg Inwoners die nu alsnog kiezen voor glasvezel betalen minimaal 995 euro, afhankelijk van de werkelijke aansluitkosten. De RENDO groep start in het nieuwe jaar met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De verwachting is dat halverwege 2019 iedereen die een abonnement heeft afgesloten, dan ook een glasvezelaansluiting heeft.