Maandag 6 mei heeft RE-NET Hoogeveen een informatieavond gehouden voor de inwoners van de kernen Elim, Tiendeveen, Nieuweroord en Nieuwlande.

Voordat de aanleg begint, moet er nog één belangrijke stap worden gezet….
Minimaal 40% van de huishoudens moet daadwerkelijk een abonnement op het glasvezelnetwerk afsluiten.

Om de inwoners zo goed mogelijk te informeren en een keuze voor glasvezel te maken zijn de inwoners middels een brief uitgenodigd. Maandag 6 mei was de 1e informatieavond. We kunnen terugkijken op een grote opkomst, waarbij ruimschoots de mogelijkheid is geboden tot het stellen van vragen.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om deze avond bij te wonen, dan kunt u nog een informatieavond bijwonen op donderdag 9 mei in partycentrum Schoonhoven. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.

De vraagbundeling loopt van 17 april tot 24 juni 2019.

RE-NET heeft de ambitie om grootschalige glasvezelnetwerken aan te leggen. Dit is een hele uitdaging. De meeste gebieden zijn rijk aan bomen, snelwegen en spoorbanen. Ook zijn de afstanden (met name in het buitengebied) zijn lang. Dat betekent dat er veel gegraven moet worden. Om de glasvezelnetwerken te bouwen, is dus een grote investering nodig. Om dit te realiseren hebben we aanmelding hard nodig. U gaat toch ook voor glasvezel?!

Samen gaan we voor glasvezel !